Načítám...

Nákupní košík

je prázdný.

Reklamační řád

ZÁRUČNÍ DOBA:

Záruční doba je omezená datem spotřeby uvedeným na obalu produktu.

Údaj o spotřebě je označen na obalu.

Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.

V takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému.

Údaj uvedený na obalu udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat.

Nejčastějšími údaji jsou 6M, 12M popř, 24M, které značí 6 měsíců popř. 12, nebo 24 měsíců od otevření.

KDY REKLAMOVAT:

Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

OZNÁMENÍ REKLAMACE:

Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

info@green4pets.cz

Tel.: +420 608 276 546 (zboží zakoupené přes www.green4pets.cz)

Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujících způsobů

Odeslat balíkem bez dobírky na adresu:

green4pets.cz, s.r.o.

Opuková 1214

272 01 Kladno

V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.

Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii daňového dokladu (fakturu). V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může vyhledat doklad o zaplacení sám prodávající. Není to však jeho povinností.

Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a email).

Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

PRŮBĚH ŘEŠENÍ REKLAMACE:

Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace.

Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.

O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.

V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

KDY NELZE REKLAMOVAT:

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.

vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením

vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením

vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.